Op vijfjarige leeftijd werd Menno voor de eerste keer opgenomen in het UZ Leuven met een lymfoom (lymfeklierkanker).

Zes jaar lang heeft Menno moedig gestreden. Spijtig genoeg hebben we op 19 februari 2014 afscheid van hem moeten nemen. Net elf jaar geworden.

Tijdens zijn laatste maanden in het ziekenhuis was Menno een groot benefiet aan het voorbereiden ten voordele van de kinderkampen van de Vlaamse Liga tegen kanker. Het zou een groot feest worden! Helaas heeft hij het niet meer zelf kunnen realiseren...

Zijn ouders, familie, vrienden en buren hebben op 24 mei 2014 zijn benefiet georganiseerd, onder de naam Menno's droom. Het was een groot feest, zoals Menno het gewenst had.

Uit dit prachtige initiatief is de vzw "Menno's droom" gegroeid en blijven we ons inzetten voor families die een kindje met kanker in hun gezin hebben.

Het doel van de vzw is dan ook initiatieven te nemen ten voordele van kinderen met kanker en hun familie.

Dit kan enerzijds door het organiseren van nieuwe initiatieven alsook door het financieel ondersteunen van bestaande projecten (zoals we in 2014 voor de kinderkampen van de VLK hebben gedaan).