Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke 

Menno's Droom VZW         
Mevrouwhofstraat 31
3511 Kuringen
E-mail: iDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verwerking van persoonsgegevens

Als Menno's Droom vzw verwerken wij in het kader van onze activiteiten soms persoonsgegevens van onze deelnemers, sponsors, vrijwilligers en symphatisanten. 

In deze verklaring leggen we uit waarom we gegevens bijhouden, welke gegevens we over je bijhouden en wat je kan doen wanneer je niet akkoord bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Persoonlijke informatie (zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres) verwerken we zodat: 

  • we je nieuwsbrieven en uitnodigingen kunnen zenden
  • je kan deelnemen aan activiteiten georganiseerd door onze VZW
  • we de bestellingen van promotiemateriaal en andere zaken door u ingediend kunnen verwerken en opvolgen
  • we een vrijwilligersadministratie kunnen bijhouden: Om de vrijwilligersovereenkomst die we met elkaar afsluiten te kunnen uitvoeren en om een verzekeringscontract te kunnen afsluiten bij de  verzekeringsmaatschappij wanneer je vrijwilligerswerk komt doen tijdens één van onze activiteiten
  • het opvolgen van de door u gestelde vragen of gemaakte opmerkingen
  • het onderzoeken, beantwoorden en organiseren van een vakantie-aanvraag voor een familie met een ernstig ziek kind. In dit geval zijn er bijkomende persoonsgegevens vereist.  

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd steeds uitdrukkelijk de toestemming gevraagd.

Uiteraard gebruiken wij jouw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan jou gevraagd hebben en niet voor andere redenen.

Een dergelijke toestemming kan ten allen tijde terug ingetrokken worden. 

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Bestuursleden en medewerkers van Menno's Droom VZW kunnen toegang hebben tot bovenvermelde persoonsgegevens. 

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht om persoonsgegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij zullen dergelijke gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan de betrokkene te informeren over een dergelijke opgelegde afgifte.

Bewaartermijn gegevens

We bewaren de persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden. Dit houdt in dat wanneer je je uitschrijft uit een nieuwsbrief, je gegevens onmiddellijk verwijderd zullen worden uit de lijst van abonnees. Menno's Droom VZW hanteert als algemeen principe dat persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik worden bijgehouden, tenzij wettelijk bepalingen of ondubbelzinnige stemming een uitzondering toelaten. 

Je rechten

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Menno's Droom VZW of als je deze wenst in te zien, kan je contact opnemen met ons (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Via dezelfde weg kan je ook steeds vragen om je gegevens te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Je kan ons ook vragen je persoonsgegevens niet langer te gebruiken.
Bovenstaande rechten zijn uiteraard enkel van toepassing op je eigen gegevens en niet op gegevens van andere personen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via iDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wil je een datalek melden, neem dan contact op via iDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Wijzigingen

Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast, daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan lees je wanneer dit document voor het laatst is aangepast. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Menno's Droom VZW gepubliceerd zijn. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 22 mei 2018.